Category Archives: Projectes cannàbics

La otra realidad del cannabis

La investigació científica sobre els components actius del cànnabis ha experimentat un espectacular augment, però les restriccions legals dificulten l’estudi complet del seu potencial terapèutic. Tot i que el futur immediat sembla basar-se en medicaments…