Com col·laborar

Totes les persones que compren a Alchimia Grow Shop col.laboren amb Alchimia Solidària donat que Alchimia és el principal col•laborador de la Fundació.

Les persones o entitats que estiguin interessades en col•laborar amb Alchimia Solidària es poden posar en contacte amb nosaltres mitjançant la nostra adreça de correu electrònic info@alchimiaweb.org. En el cas de voler fer alguna aportació econòmica el nostre c/c és el següent:

  • N. c/c:  3058 1603 17 2720006764
  • Entitat:  Cajamar
  • Sucursal: Figueres
  • Beneficiari: Alchimia Solidària