Centre de Fauna Salvatge dels Aiguamolls de l’Empordà

Foto cedida pel Centre de Fauna

Foto cedida pel Centre de Fauna

El Centre de Fauna dels Aiguamolls de l’Empordà es va crear l’any 1984 i actualment es troba ubicat al Parc Natural dels Aiguamolls al municipi de Castelló d’Empúries, a l’Alt Empordà.

Des de l’inici ha tingut diverses funcions i s’ha especialitzat en la recuperació de fauna salvatge durant els últims anys.

La seva funció principal és rehabilitar i alliberar, en les millors condicions possibles, els exemplars de les espècies de la fauna autòctona protegides de les comarques gironines, analitzant-ne les causes de mortalitat -si és el cas- o alliberant-los posteriorment en el medi natural.
Quan ens trobem amb un animal de fauna salvatge ferit, cal traslladar-lo -tan ràpid com sigui possible- al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà per a que sigui atès en el Centre de Fauna Salvatge dels Aiguamolls.

L’APNAE es l’Associació d’Amics del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Sempre ha estat vinculada en projectes de caire conservacionista, naturalista i de difusió dels valors naturals del Parc Natural. Quan tota l’àrea dels Aiguamolls de l’Empordà va ser protegida i es va crear la figura de Parc Natural, el Centre de Fauna va quedar inserit dins el Parc. Posteriorment es va incloure dins la Xarxa de Centres de Fauna de la Generalitat de Catalunya, amb un pressupost totalment assumit per la Generalitat de Catalunya.

L’estiu del 2013, la Generalitat -degut als problemes econòmics- anuncia el tancament del Centre de Fauna. La IAEDEN organitza una campanya per evitar el seu tancament amb el recolzament de l’APNAE. En 10 dies vam aconseguir recollir 8000 signatures de suport, organitzant un acte massiu al parc i l’assoliment de l’objectiu final: el Centre de Fauna dels Aiguamolls es manté en actiu.

Foto cedida pel centre de fauna

Foto cedida pel Centre de Fauna

Actualment el centre de fauna es manté gràcies a un acord signat entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i la IAEDEN. Un acord a tres bandes prorrogable any rere any. I la IAEDEN alhora ha mantingut reunions amb l’APNAE per anar compartint les tasques necessàries pel manteniment del Centre.

 

La funció del Centre de Fauna Salvatge dels Aiguamolls de l’Empordà és:

 • Curar i rehabilitar els exemplars de les espècies autòctones protegides de les comarques gironines i el seu posterior alliberament al medi natural.
 • Tasques pericials, d’investigació i recerca vinculades a la Universitat i d’altres institucions.
 • Realitzar tasques d’educació i sensibilització ambiental. Una manera d’apropar i fer estimar el medi natural i la seva fauna salvatge autòctona.

 

Aquest Centre de Fauna té cura de tots els exemplars recollits a les comarques gironines. L’activitat del Centre és molt elevada, amb una entrada d’entre 800 i 1000 exemplars a l’any. En cas de tancament d’aquest Centre, tota la província de Girona es quedaria sense aquest servei. La resta de províncies queden cobertes, doncs –tot i que hi ha hagut retallades- en cap moment s’ha plantejat el tancament definitiu del Centre.

La raó per la qual la Generalitat decideix tancar el Centre, tot i la seva elevada activitat, es deu a que l’equipament és molt vell, ubicat en una zona de reserva integral dels Aiguamolls que no permet fer-hi cap condicionament ni millora (doncs les premisses legals urbanístiques no ho permeten) i amb una forta inversió per adaptar-lo als reptes actuals (realitzar projectes de conservació de fauna prioritària per la Unió Europea, uns bons equipaments per desenvolupar bé la tasca d’educació ambiental,… ) La continuïtat del Centre de Fauna va associada a la reubicació d’aquest.

L’estat de la qüestió en l’actualitat es basa principalment en l’acord a tres bandes entre Generalitat/Diputació/IAEDEN. Segons aquest acord

 • La Generalitat de Catalunya assumeix el cost del treballador responsable del Centre de Fauna i el material necessari mínim per a la seva funció.
 • La Diputació de Girona assumeix el cost del treballador rehabilitador del Centre de Fauna.
 • La IAEDEN assumeix el cost de la veterinària del Centre de Fauna i l’estratègia per tal que l’equipament tendeixi cap a l’autosuficiència.

Un dels eixos principals per poder fer un projecte sostenible és vetllar per la difusió del propi Centre i realitzar tasques vinculades a l’educació i sensibilització ambiental. Aquesta tasca és compartida entre la IAEDEN i l’APNAE. És dins aquest context, que es vol sol•licitar l’ajut del Centre de Fauna.

Foto cedida pel Centre de Fauna

Foto cedida pel Centre de Fauna

En data 1 de Juliol de 2014 es va tramitar un ajut al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya per al finançament d’actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya per als anys 2014 i 2015.

L’APNAE ha sol·licitat un ajut a la Fundació Alchímia que ajudarà a pagar les despeses no cobertes per aquesta subvenció i acabar de completar les tasques d’educació ambiental necessàries pel Centre de Fauna.

Per tal de poder realitzar activitats d’educació, informació i sensibilització ambiental vinculats amb el Centre de Fauna es segueix com a fil conductor la fauna del Parc Natural dels Aiguamolls.

Les necessitats de material per a poder realitzar les activitats amb coherència són:

a) Paquets de material pedagògic, segons els diferents nivells educatius: educació infantil, educació primària (cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior) i educació secundària.

En tots els casos el contingut del material s’elaborarà segons els continguts del currículums escolars per grups d’edat i amb coherència amb la fauna que habita al Parc, així com segons els requisits necessaris per a la rehabilitació de la fauna salvatge en el Centre de Fauna dels Aiguamolls. En tots els cases es treballaran espècies protegides, les quals tenen prioritat a l’hora de ser ingressats en el Centre de Fauna.
Per a cada grup s’elaboraran material, com quadren de camp o jocs adaptats a les edats per tal de fer recursos pedagògics adaptats a la corresponent edat i prou ben pensats com per fer d’una activitat divertida, un bon aprenentatge.

Tot i que cal encara una llarga tasca de definició dels continguts i el fil conductor per als diferent nivells, es pensa en l’elaboració dels següents materials pedagògics:

 • Un conte gegant.
 • Un mòbil d’animals del Parc. Per treballar amb els més petits i s’ho puguin endur a casa.
 • Joc de la cadena tròfica.
 • Quaderns per als diferents nivells.
 • Fitxes d’identificació de fauna del Parc.

En l’elaboració d’aquests materials hi ha quatre actuacions a realitzar: coordinació del projecte i tots els materials, definir els continguts, el disseny del material i la impressió. En alguns d’aquests materials es preveu una impressió de molts exemplars, doncs cada nen haurà de fer el seu propi quadren o mòbil.

b) Plafons informatius, per a joves i adults.

Les visites al Centre de Fauna estaran pensades per a públic jove i també adults. Es considera oportú tenir un material tipus plafons informatius que donin informació de la fauna que habita al Parc i la funció del Centre de Fauna com a centre de rehabilitació, investigació i educació ambiental.
Es pensa en la realització de 5 plafons: 2 plafons pels grups de fauna més significativa del parc, la conservació dels hàbitats com a millor solució per la conservació de la biodiversitat, què és el Centre de Fauna dels Aiguamolls de l’Empordà i què s’ha de fer quan trobem un animal ferit
La feina a realitzar seria pensar els continguts, el disseny i l’edició.

c) Pàgina web

Actualment la IAEDEN gestiona una pàgina web amb informació del Centre de Fauna. És un blog que té els següents apartats: notícies, agenda, informació del centre, què fer quan trobem un animal ferit,…
Es considera necessari actualitzar aquesta web i refer-la amb un llenguatge més actual, com wordpress. Les tasques a realitzar serien: definir continguts i encarregar a una empresa la realització d’aquesta web.

d) Vídeo

Per acompanyar els plafons informatiu, també es considera important tenir un vídeo explicatiu per tal que tothom conegui el centre de fauna i els animals que acull del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Un vídeo apte per a qualsevol idioma i que d’una manera molt gràfica s’expliqui què és i quina funció té en l’actualitat.

Us deixem l’enllaç on podreu veure l’alliberament del duc protagonista del video que va estar ingressat al Centre de Fauna des del 17 de novembre al 6 de febrer.

Paraules dels beneficiaris

Des del Centre de Fauna Salvatge dels Aiguamolls de l’Empordà volem agrair l’ajut que ens dóna la Fundació Alchimia per poder desenvolupar tasques associades a la conservació de la natura.
El Centre de Fauna va estar a punt de tancar les seves portes, degut a les retallades de la Generalitat de Catalunya, a l’estiu del 2013. Des d’aleshores la IAEDEN (Institució Altempordanesa per al a Defensa i Estudi de la Natura) i l’APNAE (Amics del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà) ha incidit en aquest assumpte per garantir la seva continuïtat.
En aquests moment hem aconseguit que el Centre funcioni íntegrament amb els seus treballadors, cuidant i rehabilitant la fauna salvatge ferida de les comarques gironines.
La Fundació Alchimia ens ajudarà a desenvolupar eines d’educació ambiental i de difusió del Centre que ens serà de gran ajut per poder continuar amb les tasques necessàries pel bon funcionament del centre.
Gràcies!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *