A qui ajudem

Alchimia Solidària vol servir d’ajuda en diferents àmbits socials i no es tanca a cap tipus de projecte sempre que estigui en sintonia amb el que s’expressa en el nostre manifest fundacional.

D’entrada el que s’emportarà la major part del pressupost són els projectes de caire social que serveixin sobretot per atenuar els cops que la crisi està infringint a les persones més desafavorides i amb més risc d’exclusió social. En aquest sentit recolzarem a associacions que ajudin a discapacitats tant físics com psíquics, a projectes d’ajuda a persones excloses de les xarxes d’ajuda institucional i a recolzar projectes que vetllin pel medi ambient i per la difusió del missatge de respecte a la natura. En definitiva, projectes que ajudin al benestar comú dins d’un àmbit d’actuació eminentment local.

En un altre ordre de coses, Alchimia Solidària vol ser també una eina que ajudi en el necessari canvi de les lleis de les drogues i en aquest sentit recolzarem iniciatives que ajudin a canviar aquest status quo des d’un punt de vista d’informació contrastada i de reducció de riscos. Per aquest àmbit d’actuacions Alchimia Solidària actuarà a nivell estatal.
Encara dins del món del cànnabis, i amb un avast també estatal, Alchima Solidària vol ajudar en els projectes d’investigació i de difusió de les virtuts medicinals del cànnabis.

També volem que dins d’Alchimia Solidària hi hagi un lloc per al suport a algun tipus d’iniciatives culturals i esportives que puguin, de manera implícita, difondre algun dels missatges que es mostren en el nostre manifest.